133. (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
133
External speaker
Eleanor Laing
Speaker role
Storbritanniens parlament
Date

Thank you, Sir.

Good morning, ladies and gentleman, and thank you very much for inviting the UK Parliament to participate in the Nordic Council.

It may suprise you to know that the part of England that I represent in the House of Commons was once actually part of Denmark. It was ruled over by King Guthrum. That was back in the 9th century. We've escaped from the Danelaw, as it was known, but I make this point, Sir, merely to illustrate to you how close we are, the U.K. and the Nordic countries, both geographically and socially.

Your goals are our goals – to be socially sustainable, to be competitive, to be green and, of course, as we have just heard, to respect equality.

We all as representatives of the people who elect us have a duty to ensure that we are better prepared internationally for future world crises; better prepared than we were to deal with Covid, which has affected us all in the last two years. And we will only succeed if we can work together. So we need to take every opportunity to talk to each other, to build understanding and to make plans together for future action.

The world’s focus this week, of course, is on COP26 - that international gathering - which happens to be taking place in my hometown of Glasgow, in Scotland. That's a huge international gathering, but ladies and gentlemen, I'm much happier being here at your international gathering here in Copenhagen because our work is also very important. I have learnt a lot from the conversations that I have had with new friends around the conference, and I thank you for that.

And I hope, Sir, that we can forge ever greater co-operation and friendship between the U.K. and all of the countries of the Nordic Region. Thank you very much indeed for inviting to participate, and I hope that this will be the first of many.

 

Skandinavisk översättning

 

Tack!

God morgon, mina damer och herrar, och tack för att ni bjudit in det brittiska parlamentet att delta i Nordiska rådets session.

Det kan komma som en överraskning för er att den del av England som jag företräder i underhuset faktiskt en gång var en del av Danmark. Den lydde under kung Guthrum. Det var på 800-talet. Vi har lämnat bakom oss Danełagen, som den kallades, men jag vill påpeka detta bara för att illustrera hur nära varandra vi, Storbritannien och de nordiska länderna, är i både geografiskt och socialt hänseende.

Era mål är våra mål – att vara socialt hållbara, att vara konkurrenskraftiga, att vara miljövänliga och naturligtvis, som vi just har hört, att respektera jämställdhet.

Som representanter för våra väljare måste vi alla se till att vi på det internationella planet är bättre förberedda för framtida kriser i världen; bättre förberedda än vi var för covid, som har påverkat oss alla under de senaste två åren. Och vi kommer att lyckas bara om vi kan samarbeta. Vi måste alltså ta varje tillfälle i akt att tala med varandra, skapa ökad förståelse och tillsammans utarbeta planer för framtida åtgärder.

Den här veckan riktas världens blickar naturligtvis mot COP26, den internationella konferensen som äger rum i min hemstad Glasgow i Skottland. Det är en enorm internationell konferens, men, mina damer och herrar, jag är mycket hellre här vid er internationella konferens i Köpenhamn, för vårt arbete också är mycket viktigt. Jag har lärt mig mycket av alla samtal med mina nya vänner under sessionen, och jag vill tacka er för detta.

Jag hoppas att vi ytterligare kan öka samarbetet och vänskapen mellan Storbritannien och alla länder i Norden. Ett stort tack för denna inbjudan att delta, och jag hoppas att det kommer många fler.