137. (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
137
External speaker
Aaja Chemnitz Larsen
Speaker role
CPAR
Date

Højtærede ministre, gode kollegaer og venner. Det er en fornøjelse at stå her som international gæst, på trods af at det er min arbejdsplads og jeg er på hjemmebane. Som formand for Arktiske Parlamentarikere og som folkevalgt i det danske Folketing på vegne af mit hjemland, Grønland, er det en særlig fornøjelse at tage imod venner og gæster fra hele Norden. 

Fem ud af de otte arktiske lande er både en del af Arktis og Norden. Med andre ord har vi nordisk-arktiske lande i fællesskab en vigtig indflydelse på udviklingen i Arktis. Den ser vi fra Arktiske Parlamentarikeres side gerne styrket i de kommende år. 

Samarbejdet i Arktis og i Norden bliver internationalt fremhævet som et samarbejde, der er en rollemodel for internationalt samarbejde. Vi har fælles værdier i Norden, som vi deler. I Arktis har vi en særlig forpligtigelse til at fremme oprindelige folks rettigheder ud fra mottoet "Intet om os uden os". Vi opfordrer derfor også de nordiske lande til at efterleve FN's deklaration om oprindelige folk og ILO konvention nr. 169 om oprindelige folk, både når det gælder folk, som har inuit baggrund, og folk, som har samisk baggrund. Arktiske Parlamentarikere bakker op om, at oprindelige folk, herunder samerne, også får lov til at spille en større rolle her i det nordiske arbejde. 

Når ikkearktiske stater viser en interesse for Arktis og gerne vil spille en rolle og sidde med ved forhandlingsbordet, plejer de at sige: Hvad der sker i Arktis, bliver ikke kun i Arktis. Jeg vil gerne tillade mig at vende det om: Hvad der sker rundtomkring i verden har en kæmpestor indflydelse på, hvad der sker i Arktis. I Arktis har vi en kæmpe påvirkning af klimaet, og det er noget, som påvirker os i Arktis, men som sådan set udledes rundtomkring i verden. Derfor er det vigtigt, at vi går forrest i klimakampen i fællesskab, og jeg vil gerne slutte af med at opfordre til et tættere samarbejde mellem og større inddragelse af de nordisk-arktiske lande i Arktisk Råd. Og på vegne af Arktiske Parlamentarikere vil jeg gerne række hånden ud til et tættere samarbejde med Nordisk Råd.

Tusind tak for, at vi kan deltage. Jeg håber, I får nogle gode dage. Qujanarujussuaq.