138. (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
138
External speaker
Margareta Cederfelt
Speaker role
OSCE
Date

Herr president och ärade delegater! Först och främst vill jag tacka för inbjudan att få lov att adressera er och framföra en hälsning från OSSES:s parlamentariska församling. Samarbetet mellan OSSE:s parlamentariska församling och Nordiska rådet är något som jag och mina kollegor värdesätter väldigt högt. Det finns ett stort antal frågor där vi har gemensamma ställningstaganden och där vi kan lyfta frågor som är viktiga både för Norden och för OSSE-regionen.

Låt mig nämna att inom OSSE:s parlamentariska församling vilar vårt arbete på Helsingforsöverenskommelsen och dess tre dimensioner: politik och säkerhet, ekonomi och miljö, mänskliga rättigheter och demokrati. Samtliga dessa frågor är viktiga för Norden. Detta syns inte minst i de prioriterade frågor som jag ser som beröringspunkter. Låt mig beröra dem.

Den första handlar om kvinnors och flickors rättigheter. Det handlar om kvinnors och flickors rätt till deltagande i fredsprocessen men också om klimatfrågan. Arktis har nämnts här flera gånger. Jag ser Arktis som en oerhört viktig fråga där vi kan arbeta gemensamt framöver. Jag skulle också vilja lyfta mänskliga rättigheter. Det är en fråga som är på tillbakagång i flera delar av världen, och här behöver vi samarbeta, lyfta fram, prioritera och synliggöra behovet av mänskliga rättigheter. Jag vill även, inte minst, nämna vikten av frihet för medborgarna i Ryssland och Belarus och Ukrainas rätt till sitt territorium.

Avslutningsvis vill jag önska er ett fortsatt gott möte och tacka för Danmarks generositet genom dess stöd till sekretariatet här i Köpenhamn.