142. (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
142
External speaker
Mads Fuglede
Speaker role
Natos parlamentariska församling
Date

Ofte står man på talerstolen i sin egen ret, og andre gange repræsenterer man noget andet, og i dag repræsenterer jeg noget andet. Medlem af den amerikanske Kongres Gerry Connolly, som er præsident for NATO's Parlamentariske Forsamling, kan ikke være her i dag, og derfor har han sendt mig et brev, og det vil jeg så læse op, og så håber jeg, at min gode partikollega Bertel Haarder vil bære over med, at jeg ikke fortsætter på et nordisk sprog, men det har Gerry Connolly ikke skrevet til mig på, så vi fortsætter på amerikansk.

NATO is of course a political military alliance, and naturally, our assembly focuses primarily on defence and security. As we will no doubt hear from the NATO Secretary General this afternoon, we face a world of renewed geopolitical competition. Autocrats in Moscow, Beijing and elsewhere are seeking to promote parallel norms, institutions and alliances. Meanwhile, other challenges put our societies at great risk - from terrorism to climate change to pandemics. Our nations must align with this new strategic reality and strengthen our defences. I know this is also one of the priorities for the Danish presidency of the Nordic Council.  

At the same time, our assembly is convinced that we must place democratic values at the heart of our response to today's challenges. As the alliance considers the next strategic concept, we have therefore called on NATO to rededicate itself to its democratic foundations. NATO is not just a military block - it's an alliance based on shared democratic values. This makes us different from other military alliances. We must strengthen NATO as an alliance of democracies and reinforce NATO's partnerships with like-minded democracies, including Sweden and Finland, Nordic Council members and valued partners of the alliance.

Members of the Nordic Council are bound by the same commitment to shared democratic values, and so, our parliaments, as the embodiment of democracy, must work together to strengthen the resilience of our democratic institutions at this pivotal moment within the Nordic Council and within the NATO Parliamentarian Assembly.

Thank you.

 

Skandinavisk översättning

 

Ofte står man på talerstolen i sin egen ret, og andre gange repræsenterer man noget andet, og i dag repræsenterer jeg noget andet. Medlem af den amerikanske Kongres Gerry Connolly, som er præsident for NATO's Parlamentariske Forsamling, kan ikke være her i dag, og derfor har han sendt mig et brev, og det vil jeg så læse op, og så håber jeg, at min gode partikollega Bertel Haarder vil bære over med, at jeg ikke fortsætter på et nordisk sprog, men det har Gerry Connolly ikke skrevet til mig på, så vi fortsætter på amerikansk.

Nato är naturligtvis en politisk militär allians, och naturligtvis är vår parlamentariska församling främst inriktad på försvar och säkerhet. Liksom Natos generalsekreterare tveklöst kommer att berätta för oss i eftermiddag står vi inför en värld av förnyad geopolitisk konkurrens. Autokrater i Moskva, Peking och på andra håll försöker främja parallella normer, institutioner och allianser. Andra utmaningar utsätter våra samhällen för stora risker – från terrorism till klimatförändringar till pandemier. Våra nationer måste anpassa sig till denna nya strategiska realitet och stärka våra försvar. Jag vet att detta också är en av prioriteringarna för det danska ordförandeskapet i Nordiska rådet.

Samtidigt är vår parlamentariska församling övertygad om att vi måste sätta de demokratiska värderingarna i centrum då vi bemöter dagens utmaningar. Då alliansen överväger sitt nästa strategiska koncept har vi därför uppmanat Nato att åter återanknyta till sin demokratiska förankring. Nato är inte bara ett militärt block – det är en allians som bygger på gemensamma demokratiska värderingar. Detta skiljer oss från andra militära allianser. Vi måste befästa Nato som en allians av demokratier och förstärka Natos partnerskap med likasinnade demokratier, däribland Sverige och Finland som är medlemmar i Nordiska rådet och uppskattade partner till alliansen.

Medlemmarna i Nordiska rådet delar samma engagemang för gemensamma demokratiska värderingar, och våra parlament, som kommit att förkroppsliga demokratin, måste därför samarbeta för att i detta avgörande läge öka kriståligheten hos våra demokratiska institutioner inom Nordiska rådet och inom Natos parlamentariska församling.

Tack.