229. Sanna Marin (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
229
Person
Date

Kiitoksia! Ymmärrän tämän näkökulman hyvin. Pohjoismaisesta yhteistyöstä rokotteiden osalta on käyty keskustelua. Se on alussa. Meillä ei ole vielä sen kaltaista järjestelmää, että me yhdessä täällä pystyisimme esimerkiksi rokotetuotantoa kattavasti järjestämään. Me olemme osa tätä eurooppalaista yhteishankintaa, joka mielestäni on ollut onnistunut, kuten aikaisemmin kuvasin.

Pidän myös tärkeänä sitä, että meillä on tämä COVAX-järjestelmä. Se on väline, jonka avulla me viemme rokotteita myös Euroopan ulkopuolelle. Eurooppa on maailman suurimpia rokotetuottajia, ja olemme vieneet valtavan määrän rokotteita Euroopan ulkopuolelle. Mutta ilman muuta tätä työtä on syytä kiirehtiä. Meidän pitää varmistaa se, että myös kolmansissa ja kehittyvissä maissa rokotteita saadaan entistä nopeammin väestön käyttöön ja rokotukset ovat tarkoituksenmukaisia.

Myös pohjoismaissa tehdään tällä hetkellä sen kaltaista rokotetutkimusta ja rokotetuotannon kehitystä. Esimerkiksi Suomessa kehitetään nenäsumuterokotteita, joista voisi olla kehittyville maille suuri apu, koska tuo tekniikka rokotteen antamiseen on helpompi kuin tämä perinteisempi malli.

 

Skandinavisk översättning

 

Tack! Jag förstår det här perspektivet väl. Vi har diskuterat ett nordiskt samarbete kring vacciner. Vi har precis börjat. Vi har ännu inte ett sådant system som till exempel skulle möjliggöra en gemensam och omfattande vaccinproduktion. Vi har deltagit i den gemensamma europeiska upphandlingen som jag anser har varit lyckad, liksom jag förklarade tidigare.

Jag anser också att det är viktigt att vi har COVAX-systemet. Med hjälp av det kan vi exportera vacciner också utanför Europa. Europa är en av världens största vaccinproducenter och vi har exporterat en enorm mängd vaccin till länder utanför Europa. Men naturligtvis finns det skäl att påskynda detta arbete. Vi måste se till att också tredje länder och utvecklingsländer snabbare får tillgång till vacciner och att vaccinationerna är ändamålsenliga.

Även i de nordiska länderna bedrivs för närvarande sådan vaccinforskning och utveckling av vaccinproduktionen. Finland utvecklas till exempel vaccin i form av nässpray som kan vara till stor hjälp för utvecklingsländerna eftersom det är en enklare vaccinationsteknik än den traditionella modellen.