237. Veronika Honkasalo (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
237
Speaker role
Nordisk grön vänster
Date

Tack! Eftersom jag vet att Katrín är en trogen feminist så kommer en feministisk fråga. Vi vet enligt undersökningar som har gjorts att pandemin har påverkat hårdast de samhällsgrupper som var hårdast utsatta redan före pandemin. Pandemin har också påverkat kvinnor och män på olika sätt. Kvinnor har jobbat på hälsofronten där det har varit svårt att skydda sig. Till största delen var det just mammorna som tog hand om skolbarnen och skolarbetet hemma och försökte jobba på distans samtidigt i Finland. Alla genuseffekter är vi inte ens medvetna om. Vad borde vi göra tillsammans i nordiskt samarbete för att genusarbetet inte bara ska vara vackra ord utan så att vi får mer gemensam nordisk forskning också om pandemins biverkningar så att vi kan förbereda oss bättre till nästa pandemi? Tack.