241. Jonas Gahr Støre (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
241
Date

Jeg vil begynne med å ta den tidligere regjeringen i forsvar. For den regjeringen hadde ansvaret for å håndtere en korona-situasjon som var stigende, voksende, og der det vi kalte importsmitte som kom over Norges grenser, var en reell trussel. Da er det en regjerings første ansvar å ta vare på sikkerheten til innbyggerne. Ingen regjering kan legge det ansvaret bort. Min regjering vil ikke legge det ansvaret bort.

Men så mener jeg at vi har ansvar også for å evaluere. Gjorde vi det på riktig måte og i riktig rekkefølge? Nå kan vi gjøre det på en rolig måte, og mitt budskap er: Vi ønsker folk tilbake i normal reise. Vi ønsker tryggheten for at det å reise på ferie, det å reise på arbeid, det å besøke familie er det normale i Norden.

Så skal vi diskutere hva som var riktig og galt i Norge, og jeg håper dere også gjør det i Sverige. Vi har kommisjoner som vurderer hvordan myndighetene vurderte det. Vi diskuterer det i våre parlamenter. Det er også en del av det nordiske, fine demokratiet.