243. Jonas Gahr Støre (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
243
Date

Om spørsmålet var akkurat det samme, skal ikke jeg svare akkurat det samme. Jeg kunne ha gjort det.

Jeg viser til hvorfor det i en slik situasjon kan bli tatt beslutninger som påfører folk belastninger. Jeg ser det. Jeg har snakket med de menneskene som mistet sin lønn, dem som sto i fare for å miste sin pensjon, dem som hadde problemer med å komme fram og som fikk akutte problemer i sin egen hverdag. Vi tok det opp i det norske parlamentet, og jeg har ingen grunn til å tro at den norske regjering gjorde dette av vond vilje. Men vi lærer av en erfaring i en krise, og vi må håpe på at den erfaringen kan styrke oss når den neste krisen kommer. Og det er da dette nordiske forumet er så viktig.

For meg er det også viktig å si at denne norsk–svenske relasjonen som er så viktig for så mange, har den betydning at mitt første besøk som statsminister – utover å være i Nordisk råd nå – vil gå til Sverige, nettopp for å markere at vi må snakke gjennom våre erfaringer, for å gi trygghet til både nordmenn og svensker for at tiden som kommer, skal vende tilbake til en god normal.