245. Jonas Gahr Støre (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
245
Date

Det er et nasjonalt ansvar å treffe beslutninger på det beste grunnlaget, og i kompliserte helsesammenhenger må man lytte til de erfarne folkehelsemyndighetene. En del av tilliten i våre samfunn er at vi stoler på folkehelsemyndighetene.

Samtidig bør beslutninger som er inngripende i menneskers liv, tas av demokratisk valgte organer – av en regjering, forankret i et storting. Det er den norske erfaringen. Men gjennomgående gjennom pandemien, både når det gjelder den daværende regjering, Stortinget og den nåværende regjering, lytter vi til folkehelsemyndighetenes råd. I dag har vi en oppblomstring av smitte, men det er mindre farlig, fordi vi har høy vaksinedekning. Da trekker vi andre politiske konklusjoner enn da vi ikke hadde vaksinedekning.

For øvrig vil jeg si at den viktigste lærdommen i forbindelse med at de nordiske landene har gjort det bra – og det burde jeg ha nevnt i mitt innledende innlegg – er et sterkt offentlig helsevesen. Det er et helsevesen som ikke har privatisert og splittet og gjort helsetilbud avhengig av økonomi. Det er også en viktig ressurs å ta med seg når man skal bygge motstandskraft mot det som kan bli en ny helsekrise.