255. Kim Berg (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
255
Person
Speaker role
Den socialdemokratiska gruppen
Date

Rouva presidentti! Kysymys oli vähän samantyyppinen kuin mitä Heli Järvinen äsken esitti. Nyt täällä on tullut koronan hoidosta vähän kritiikkiä maiden välillä, ja mehän tiedämme, että sisäinen koronaturvallisuus ja koronan hoito ovat olleet hieman erilaisia eri maissa. Jos me haluamme - ja toivottavasti haluamme - oppia tästä niin, että jatkossa meidän ei tarvitse pandemian aikana sulkea rajoja Pohjoismaiden välillä, olisiko keino siihen pääsemiseksi jatkossa se, että myös pandemioiden valtakunnallinen hoito olisi Pohjoismaissa samankaltaista, niin että meidän ei tarvitse lähteä jatkossa siihen, että jokainen maa katsoo ensisijaisesti vain omia kansalaisiaan ja joudutaan turvautumaan siihen, että rajoja jouduttaisiin jatkossa laittamaan kiinni?

Skandinavisk översättning

Fru president! Frågan var litet liknande som den Heli Järvinen just ställde. Nu har det framförts en del kritik mellan länderna om hanteringen av coronapandemin, och vi vet ju att den interna coronasäkerheten och hanteringen av pandemin i länderna har varierat litet. Om vi vill – och förhoppningsvis vill vi – ta lärdom av detta för att i fortsättningen inte behöva stänga gränserna mellan de nordiska länderna under pandemin, kunde då en lösning på detta i fortsättningen vara att de nordiska länderna skulle hantera pandemier på samma sätt på riksnivå, så att vi inte behöver gå in för att varje land i första hand bara ser till sina egna medborgare och vi blir tvungna att stänga gränserna i fortsättningen?