263. Sebastian Tynkkynen (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
263
Speaker role
Nordisk frihet
Date

Arvon presidentti! Vaikka olen eri puolueesta kuin te, niin nyt, kun on mahdollisuus, saanen esittää kiitoksen teidän harjoittamastanne maahanmuuttopolitiikasta, joka on ollut sekä inhimillistä että vastuullista.

Mutta sitten itse kysymykseen:

Teillä tehtiin koronapassin osalta lainsäädäntökehikko ja otettiin myös koronapassi käyttöön. Myös meillä Suomessa tehtiin tämä kehikko. Se otettiin pariksi kuukaudeksi käyttöön. Teillä on jo luovuttu siitä.

Onko teillä minkälaisia isompia linjauksia tai mittaristoja, joiden perusteella koronapassi otetaan uudelleen käyttöön, jos sitä yleensäkin aiotaan ottaa käyttöön? Minua kiinnostaisi tietää tästä ihan oppimismielessä.

 

Skandinavisk översättning

Ärade president! Även om jag är från ett annat parti än ni, torde jag få ta tillfället i akt att berömma er för den invandringspolitik som ni bedrivit och som har varit både mänsklig och ansvarsfull.

Men sedan till själva frågan:

Ni har skapat en lagstiftningsram för covidbeviset och också tagit i bruk det. Även i Finland har vi skapat en sådan ram. Beviset togs i bruk för ett par månader. Ni har redan slopat det.

Har ni några riktlinjer eller mätare för när covidbeviset åter tas i bruk, om ni överhuvudtaget kommer att ta det i bruk? Jag vore intresserad av det här i rent inlärningssyfte.