269. Lorena Delgado Varas (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
269
Speaker role
Nordisk grön vänster
Date

Jag ser också fram emot rapporten. Jag tror att vi har mycket att lära. Nordisk grön vänster har lagt konkreta förslag, som beredskapslager och nordisk vaccinproduktion, vilka har godkänts av utskottet. Som min partigruppskamrat förklarade har flera länder vädjat om att patenten ska pausas för att man ska kunna öka och bredda produktionen av vaccin och andra läkemedel utan att något av de nordiska länderna ställt sig bakom det. Det gäller att förbereda sig för framtida pandemier, och då behöver vi slå våra kloka huvuden ihop för att få till tekniköverföring, hantera patent samt utöka produktionen. Vaccin är en färskvara som inte går att lagerhålla länge och som därför behöver många produktionssajter. I dag är vi helt beroende av några få läkemedelsföretag, vilket har lett till att den globala vaccineringen inte utförs som den bör.

Det är stor skillnad mellan fattiga och rika länder, och det  har speglats under pandemin. De fattiga länderna har förlorat över 330 miljarder kronor i bnp, och enbart 4,75 procent av deras invånare är vaccinerade med en dos. Bland de rika är det 63,52 procent. COVAX, det internationella vaccinprogrammet, har inte lyckats fördela vaccinerna, då man är beroende av de rika ländernas givmildhet. Så här kommer vi inte åt en pandemi.

Situationen är inte enkel. Näst intill all forskning som ligger till grund för vacciner är statligt betald. Varken forskningen eller produktionen startade förrän hemliga avtal skrivits för att säkerställa vinsterna, så egentligen kan man säga att vaccinerna till stor del hör till folket och inte till storföretagen.

Jag är också intresserad av att få svar på och intresserad av att höra hur ministrarna ser på gemensam vaccinproduktion för att skydda nordbor och direkt eller indirekt öka den globala vaccineringen. Jag vet att Sverige och Finland tittar på det.