275. Simon Holmström (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
275
Speaker role
Mittengruppen
Date

President!. Jag ställde denna fråga till samarbetsminister Hallberg i somras, men hon var dessvärre förhindrad att svara på grund av regeringskrisen då. Nu testar jag igen.

De nationella folkhälsomyndigheterna har haft en kritisk roll i ländernas införande av restriktioner och rekommendationer för att förhindra smittspridningen. Men de hade uppenbarligen inte en gemensam lägesbild och gemensamma parametrar för bedömningen av pandemin. Hallberg talade här tidigare om den skiftande terminologin. Länderna har sålunda kommit att fatta olika beslut om restriktioner, vilket resulterat i ett lapptäcke av coronastrategier med stora negativa konsekvenser för det nordiska samarbetet. Särskilt avvikande har den svenska vägen varit, vilket Wille Rydman också poängterat tidigare.

Vi talar i dag om vad vi ska lära oss. Låt oss då också prata om folkhälsomyndigheterna. Hur skulle samarbetsministern ställa sig till en gemensam nordisk folkhälsomyndighet? En sådan kunde självklart inom sig ha nationella avdelningar som rent av kan följa utvecklingen i regioner. Men framför allt skulle man bygga en gemensam lägesbild i bedömningen av pandemier i framtiden. Med en sådan struktur kunde vi öka förutsättningarna för att föra en gemensam nordisk kamp mot kommande pandemier med öppna gränser.