Nordisk Institution for Videreuddannelse inden for Arbejdsmiljøområdet (NIVA)

NIVA er en nordisk institution inden for det nordiske arbejdslivssamarbejde under Nordisk Ministerråd. NIVA’s primære opgave er at fungere som forum for udbredelse af viden om arbejdssundhed og arbejdsmiljø. NIVA skal skabe dialog om vigtige nyskabende arbejdsmiljøanliggender, som bidrager til et bedre arbejdsliv i Norden. Derudover skal NIVA skabe nordisk merværdi ved at arrangere kursus og seminarer på et højt akademisk niveau – især på områder, hvor det mangler tilstrækkelig kritisk masse i et enkelt land.

Information

Adresse

NIVA
c/o Folkhälsan
Topeliuksenkatu 20
FI-00250 Helsinki

Contact
E-mail

Content

    Persons