Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS)

De nordiske regeringers samarbejde inden for økonomi- og finansområdet ledes af de nordiske finansministre som udgør MR-FINANS. MR-FINANS mødes en gang om året, og diskuterer de områder i finanspolitikken hvor nordisk samarbejde kan skabe større værdi, end hvis landende handlede individuelt.

Information

Adresse

Nordiska Ministerrådet
Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Content

  Persons
  News
  Information
  Funding opportunities

  Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS)

  Embedsmandskomitéer
  Embedsmandskomitéer
  Arbejdsgrupper og udvalg