Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS)

De nordiske regeringers samarbejde inden for økonomi- og finansområdet ledes af de nordiske finansministre som udgør MR-FINANS. MR-FINANS mødes en gang om året, og diskuterer de områder i finanspolitikken hvor nordisk samarbejde kan skabe større værdi, end hvis landende handlede individuelt.

Information

Adresse

Nordiska Ministerrådet Ved Stranden 18 1061 Köpenhamn K

Contact
Kontakt

Content

    Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS)

    Embedsmandskomitéer
    Embedsmandskomitéer
    Arbejdsgrupper og udvalg