Guide: studere på Åland

Studiemedel studerande
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Her kan du læse om de vigtigste forhold i forbindelse med studier på Åland. Siden fungerer desuden som en tjekliste.

Uddannelse

Uddannelsessystemet på Åland består af dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelser (Högskolan på Åland tilbyder professionsuddannelser og kurser) samt folkehøjskoler.  Du kan læse mere om alle eksisterende skoler på siden Uddannelsessystemet på Åland.

Nordisk overenskomst om adgang til videregående uddannelse

Den nordiske overenskomst om adgang til videregående uddannelse giver alle nordboere mulighed for at søge om optagelse på en offentlig videregående uddannelse i et andet nordisk land på samme eller tilsvarende vilkår som de øvrige borgere i landet.

Ansøgning og optagelse.

På Åland er der krav om det svenske B1-niveau, men nordiske elever er undtaget fra dette krav.
Via det ålandske optagelsessystem kan du søge om optagelse på Ålands folkhögskola, Ålands lyceum og Ålands erhvervsgymnasium. Du kan læse mere om ansøgning og optagelseskrav på Ålands Gymnasiums netsted.

Du kan læse mere om ansøgning og optagelseskrav til Högskolan på Åland via nedenstående link.

Svensk som andetsprog

Medborgarinstitutet (Medis) tilbyder sprogkurser for personer, som har et andet modersmål end svensk, blandt andet med henblik på videre studier på en svensksproget skole. Alle skoler på Åland er svensksprogede.

Karakterskalaer på Åland

Her finder du information om de karakterskalaer, der bruges på Åland. Du kan også læse om karakterskalaen for grundskolen på Åland, uddannelser på gymnasieniveau på Åland, Ålands yrkesgymnasium, Högskolan på Åland samt om omregning af nordiske karakterer til ålandske. Hvis du søger ind på en uddannelse på Åland på baggrund af et nordisk eksamensbevis, skal du ikke selv omregne dine nordiske karakterer til ålandske.

Bolig på Åland

Her kan du læse om studieboliger på Åland samt boligtillæg på Åland og kriterierne for at kunne få det. Husk at indsende din flytteanmeldelse rettidigt. Du skal indsende din flytteanmeldelse tidligst en måned i forvejen eller senest en uge efter flyttedagen.

Uddannelsesstøtte på Åland

Her kan du læse om, hvordan du kan finansiere dine studier, hvis du kommer til Åland for at studere. Du kan læse om uddannelsesstøtten, som kan bestå af studiestøtte, studiestøtte for voksne, boligtillæg, forsørgertillæg med mere. Åland har sin egen lovgivning om uddannelsesstøtte, som minder om den finske. På Åland er det AMS, som behandler alle sager vedrørende uddannelsesstøtte. Du skal opfylde visse krav for at have ret til uddannelsesstøtte fra Åland.

Hvis du skal arbejde ved siden af dine studier, kan din sociale sikring flyttes til det land, hvor du arbejder. Du kan læse mere på siden Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af?

Sundhedsvæsenet på Åland

Hvis du kommer til Åland fra et andet nordisk land for at studere, anses dit ophold på Åland for at være midlertidigt. I så fald er du socialt sikret i det land, som du kommer fra. Studerende fra alle de nordiske lande har ret til sundhedsydelser på Åland.

Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser på Åland

Her kan du læse om, hvordan du får din udenlandske uddannelse anerkendt på Åland. Du kan også læse om validering på Åland

Studerandekåren

Studerandekåren (studenterforeningen) er et tilbud til dig, der studerer på Högskolan på Åland.

Yderligere information

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om det ålandske uddannelsessystem, kan du kontakte Utbildning och Lärande hos Ålands landskapsregering.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.