Svenskkurser for tilflyttere på Åland

svenska språkkurser Åland
Fotograf
Johannes Jansson / norden.org
I dette afsnit finder du information om kurser i svensk for tilflyttere på Åland. Det officielle sprog på Åland er svensk, hvorimod Finland har to officielle sprog – finsk og svensk.

Kurser i svensk for tilflyttere tilbydes af Medborgarinstitutet (Medis) på Åland.

Sfi-kurser

Kurserne kaldes "Sfi-kurser" (Svenska för inflyttade) og er intensive kurser på fuld tid. Optagelseskravene kan læses på svensk og engelsk
på netstedet Svenska för inflyttade/Swedish for foreigners.

SIA – svenska i arbete

Uddannelsen retter sig mod tilflyttere i arbejde. Tilflytteren får i samarbejde med arbejdsgiveren mulighed for at udvikle sine svenske sprogfærdigheder på arbejdspladsen.

Sprogbad

Der kan rekvireres et tilbud på sprogbad i svensk på Åland for virksomheder, organisationer og myndigheder uden for Åland

Ansøgning til kurserne

Ansøgningen sendes til AMS på Åland. 

Kontakt myndighed

Du kan kontakte Medborgarinstitutet, hvis du har spørgsmål om kurserne.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.