Ålands folkehøjskole

hantverkare med yxa
Fotograf
Magnus Fröderberg / norden.org
I dette afsnit kan du læse om Ålands folkehøjskole, som tilbyder almendannende og studieforberedende uddannelser for unge og voksne.

Ålands folkehøjskole har erhvervsorienterede linjer samt NYAlinjen, Hantverkslinjen og Naturfotolinjen. Der tilbydes desuden korte weekend- og sommerkurser. Folkehøjskolen tilbyder også linjen Grundvux fra 2021. Det er en linje for voksne, som ikke har en afgangsprøve fra grundskolen. I efteråret 2021 åbner der desuden en ny uddannelse om bæredygtig naturturisme. Den henvender sig til voksne, som ønsker at lære at lede og guide turistgrupper på en bæredygtig måde på Åland. Skolen, som ligger midt i den ålandske natur 25 km fra Mariehamn, fungerer også som et internat. Skolen er eksamens- og karakterfri, og i stedet for karakterer får de studerende et bevis på studiernes indhold og omfang. Undervisningssproget er svensk.

Ansøgningsperioder

Du søger om optagelse på NYAlinjen via det fælles optagelsessystem på Åland. Du kan dog også søge direkte hos NYAlinjen efter tidsfristens udløb via et ansøgningsskema på skolens netsted. Direkte ansøgninger til Naturfoto og Hantverk indsendes via netstedet. Restpladser kan søges.

Ålands folkhögskolas netsted

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om Ålands folkehøjskole, kan du kontakte Utbildning och Lärande på Ålands landskapsregerings netsted

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.