Autorisation og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer i Danmark

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark
Inden for visse brancher gælder der særlige regler hvis du ønsker at arbejde i Danmark. En række erhverv er lovregulerede, og inden for andre findes internationale brancheregler eller andre særlige regler. Her kan du læse hvad du skal tænke på hvis du vil arbejde i Danmark og har en uddannelse eller erhvervserfaring fra et andet nordisk land.

Hvis du har en udenlandsk uddannelse og ønsker at arbejde i Danmark, kan det være en god ide at få din uddannelse vurderet, så du kan vide hvad den svarer til i Danmark Du skal også være opmærksom på at nogle erhverv er lovregulerede og kræver at du har en dansk autorisation.

Inden for visse brancher gælder der særlige regler hvis du ønsker at arbejde i Danmark. En række erhverv er lovregulerede, og inden for andre findes internationale brancheregler eller andre særlige regler.

  Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark 

  Hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan du få en vurdering af hvad din udenlandske uddannelse svarer til i Danmark. Styrelsen vurderer afsluttede uddannelser på alle trin.

  Vurderingen er gratis, men omfatter ikke oversættelse af dokumenter.

  Du kan læse mere om det nordiske samarbejde om at anerkende hinandens uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets netsted.

  Anerkendelse af udenlandsk gymnasial uddannelse hvis du vil studere i Danmark

  De nordiske lande anerkender hinandens adgangsgivende eksamener. Det vil i Danmark sige de gymnasiale uddannelser. Hvis du har en ungdomsuddannelse fra et andet nordisk land, har du ret til at blive optaget på en videregående uddannelse på samme vilkår som studerende med danske ungdomsuddannelser.

  Vær opmærksom på at Danmark og Norge har indgået en aftale om at indføre kvoter for hvor mange norske studerende der kan studere lægevidenskab og tandlægevidenskab i Danmark og omvendt.

  Anerkendelse af udenlandske uddannelser når du vil arbejde i Danmark

  Hvis du har en udenlandsk uddannelse og vil søge arbejde i Danmark, kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurdere  hvilket uddannelsesniveau og så vidt muligt hvilket fagområde din udenlandske uddannelse svarer til i Danmark. Styrelsen vurderer afsluttede uddannelser på alle trin.

  Du kan vedlægge vurderingen når du ansøger om et job. Det kan gøre det lettere for arbejdsgiveren at forstå din uddannelse.

  Det er den enkelte arbejdsgiver der bestemmer  om dine kompetencer er de rigtige til et job. Offentlige arbejdsgivere skal dog acceptere at din udenlandske uddannelse har det niveau som styrelsen har skrevet i vurderingen.

  Regulerede erhverv og autorisationer i Danmark

  Nogle erhverv er lovregulerede i Danmark og kræver at du søger en offentlig myndighed om en autorisation, inden for andre erhverv er der særlige brancheregler du skal være opmærksom på. Under alle omstændigheder kan det være praktisk for dig at få uddannelse vurderet

  Hvis du kun midlertidigt eller lejlihedsvis arbejder i Danmark, kan du i nogle tilfælde sende en anmeldelse til en myndighed i stedet for at søge autorisation.

  Lovregulerede erhverv i Dannmark

  Der findes cirka 120 erhverv i Danmark der kræver autorisation. Du kan finde en samlet liste på dansk og engelsk hos Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Her kan du finde vejledninger til hvordan du søger autorisation inden for hvert enkelt erhverv.

  Erhverv i Danmark med begrænset mulighed for anerkendelse af udenlandske kvalifikationer

  For nogle erhverv er der meget begrænsede muligheder for at få adgang til erhvervsudøvelse med udenlandske kvalifikationer. Der kan desuden være krav om dansk statsborgerskab, fordi erhvervet har karakter af en offentlig myndighedsfunktion. Disse erhverv er ikke omfattet af europæiske, nordiske eller bilaterale aftaler om anerkendelse. Det gælder hvis du er dommer, præst eller arbejder inden for politiet.

  Internationale brancheregler

  For enkelte erhverv inden for visse erhverv inden for vej-, luft- og søtransport gælder der internationale brancheregler. 

  Du kan læse mere hos Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).

  Branchereguleringer inden for visse erhverv i Danmark

  Ved siden af de erhverv der er lovregulerede, har visse brancher egne regler og krav til for eksempel uddannelse og certificering. Branchereguleringer er særligt udbredt inden for byggeri, anlæg og transport.

  Info Norden har ikke en udtømmende liste over alle branchereguleringer i Danmark

  Kontakt Info Norden med nærmere information om branchereguleringer

  De nordiske virksomheder og borgere skal kunne arbejde i andre nordiske lande, men i nogle tilfælde hæmmer lov- og branchereguleringer af erhverv mobiliteten på de nordiske arbejdsmarkeder.

  Hindringer der skyldes branchereguleringer, må typisk løses i de enkelte brancher. I mange tilfælde kan konsekvenser af hindringer afhjælpes ved at stille bedre information til rådighed. Dette kan ske gennem brancheorganisationer, fagforeninger eller informationstjenester som Info Norden.

  Info Norden opfordrer både brancheorganisationer, fagforeninger, virksomheder og medarbejdere til at bidrage med information om branchereguleringer i Norden.

  Hvis du kender til branchereguleringer i Norden og eventuelle hindringer som de medfører, kan du kontakte Info Norden med en så præcis beskrivelse som muligt. 

  Regler for midlertidige og lejlighedsvise tjenesteydere inden for lovregulerede erhverv i Danmark

  Hvis du er statsborger og etableret som erhvervsudøver i et andet EU/EØS-land, må du gerne udøve dit erhverv midlertidigt og lejlighedsvis i Danmark hvis du forinden sender en skriftlig anmeldelse til den kompetente myndighed. Du behøver dog kun at anmelde dig som tjenesteyder hvis det kræves i de regler der gælder for erhvervet.

  Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, har du kun en sådan adgang til at anmelde dig som tjenesteyder hvis det er fastsat i reglerne for erhvervet.

  Inden for visse erhverv der har konsekvenser for den offentlige sundhed og sikkerhed, har myndigheden ret til at kontrollere dine erhvervskvalifikationer før du begynder at levere tjenesteydelser i Danmark.

  Når du første gang flytter til Danmark for at udføre tjenesteydelser, skal du sende en skriftlig anmeldelse til den kompetente myndighed, som fremgår af listen over lovregulerede erhverv.

  Du skal vedlægge de dokumenter som den myndigheden kræver, og du skal forny din anmeldelse en gang om året.

  Europasset

  Europass er en række onlineværktøjer og en masse nyttig information, kan hjælpe dig med alle trin i din karriere og uddannelse. Værktøjerne og informationerne hjælper dig med at fortælle om dine færdigheder, kvalifikationer og erfaringer på en klar og konsekvent måde til modtagere i hele Europa. Du kan kan du oprette Europass-profil på europa.eu. Europass er udviklet af Europa-Kommissionen.

  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.