Rätt till vårdtjänster på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland
I detta avsnitt hittar du information om rätten till vårdtjänster på Åland. Och hur man går till väga om man insjuknar under en semesterresa eller en tillfällig vistelse på Åland.

I länken Rätt till vårdtjänster i Finland kan du läsa om din rätt till FPA:s förmåner när du bor eller arbetar i Finland. Reglerna gäller även Åland.

Hälso- och sjukvård på Åland

Alla som bor permanent på Åland har rätt till hälsovårdstjänster. De hälsovårdstjänster som tillhandahålls av landskapet är bland annat tjänsterna på hälsovårdscentralerna, specialistvården (sjukhusen), hälsoupplysning, rådgivningsverksamhet för gravida kvinnor och nyfödda barn, skolhälsovård för skolelever, företagshälsovård för arbetstagare, studenthälsovård, tandvård, mentalvård, rehabilitering och miljöhälsovård.

Personer som arbetar på Åland har rätt till landskapets hälsovårdstjänster oavsett om man bor permanent på Åland eller inte. Studeranden från alla nordiska länder har även de rätt till landskapets hälsovårdstjänster på Åland. I sådana fall kan man få ett intyg från FPA över rätt till sjukvårdsförmåner i Finland, med vilket man inom den offentliga hälsovården kan bevisa sin rätt att få sjukvårdsförmåner.

Dessutom kan internationella avtal om socialskydd och hälsovård som Finland har ingått ge personer som kommer från länder utanför EU rätt att använda den offentliga hälsovårdens tjänster. Närmare information om dessa avtal finns på FPA:s hemsida:

Hälsocentraler på Åland

Det finns två hälsocentraler på Åland. Om du blir sjuk bör du främst vända dig till hälsocentralen i Mariehamn eller till hälsocentralen i Godby. Om du behöver sjukhusvård kan en läkare på hälsovårdscentralen skriva en remiss till sjukhuset åt dig. Vid besök på hälsovårdscentraler och sjukhus tar man i regel ut en avgift.

Information om socialvårdstjänsterna fås från kommunerna på Åland.

Kontakta myndighet

Om du har frågor sjukvård på Åland, kan du kontakta Ålands hälso- och sjukvård

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.