Guide: studere på Åland

Solnedgång över åländska berg och vatten om sommaren, silhuett av en kvinna i förgrunden till höger.
Fotograf
Ozan Öztaskiran / Unsplash
Åland har vært et aktivt studiested i Norden i mer enn 20 år, med et rikt foreningsliv og mange naturaktiviteter. Her kan du lese om utdanningsmuligheter, studiestøtte og andre praktiske spørsmål i forbindelse med studier på Åland.

Som student på Åland kan du leve et aktivt og variert studentliv takket være øyas mangfold av foreninger. Du kan koble av året rundt med naturaktiviteter som ridning, langturer på skøyter, klatring og kajakkpadling. Trenger du mer liv og røre, er det lett å komme seg til nærliggende byer som Stockholm, Uppsala og Åbo på bare noen timer med ferje, og enda raskere med fly.

Det er lurt å forberede seg godt for flytting i forbindelse med studier på Åland, så alt kan gå så knirkefritt som mulig. Det er tross alt en del å tenke på, som hvor du skal være folkeregistrert, om du har rett til studiestøtte, og hva som skjer hvis du blir syk når du studerer på Åland.

Vi har utarbeidet denne guiden for å hjelpe deg på veien.

Nordiske og utenlandske statsborgere kan studere på Åland

Takket være en nordisk overenskomst om adgang til høyere utdanning kan du som er nordisk statsborger, søke på offentlige høyskoleutdanninger i et hvilket som helst nordisk land. Du trenger ikke særskilt arbeids- eller oppholdstillatelse for å studere på Åland.

Du kan også studere på Åland uten å søke arbeids- eller oppholdstillatelse hvis du er statsborger i et annet EU-land, Sveits eller Liechtenstein. Du må imidlertid registrere deg hos Migrationsverket hvis du skal oppholde deg på Åland mer enn tre måneder.

Hvis du er statsborger i et tredje land, må du søke om oppholdstillatelse før du kommer til Åland for å studere.

Svenskspråklig utdanning på flere nivåer på Åland

Det ålandske utdanningssystemet består av forskole, grunnskole, videregående utdanning, høyskoleutdanning og folkehøyskoleutdanning.

Ålands folkhögskola, Ålands lyceum (gymnas) og Ålands yrkesgymnasium har et felles, nettbasert søknadssystem. Hvis du ikke har svensk som morsmål, må du bevise at du har tilstrekkelige ferdigheter til å kunne bruke svensk muntlig og skriftlig. På Åland er det krav om svensk på B1-nivå, men nordiske elever er fritatt for dette kravet.

Medborgarinstitutet (Medis) tilbyr språkkurs for personer med annet morsmål enn svensk. De er utformet blant annet for å forberede deg på videre studier på svensk. Alle skoler på Åland er svenskspråklige.

Slik blir du tatt opp på en høyere utdanning på Åland

Högskolan på Åland har flere utdanninger som fører til kandidateksamen (bachelor) og en utdanning på masternivå. Du kan også ta frittstående kurs gjennom Öppna högskolan.

For å søke på en kandidatutdanning eller masterutdanningen ved Högskolan på Åland må du først finne ut om du oppfyller opptakskravene. Öppna högskolan har ingen opptakskrav. Her kan alle som vil, melde seg på frittstående kurs. Högskolan på Åland tar imot søknader hver vår.

Högskolan på Ålands kandidatutdanninger er avgiftsfrie for alle søkere. Masterprogrammet er avgiftsbelagt for statsborgere utenfor EU, Sveits og Liechtenstein. Öppna högskolan krever en terminavgift av alle sine studenter.

Studer på utvekslingsprogram på Åland

Hvis du er student i et annet nordisk land, kan du sjekke om din utdanningsinstitusjon tilbyr utvekslingsstudier på Åland. Det finnes også flere internasjonale utvekslingsprogrammer for studenter, blant andre Erasmus+ og Nordplus.

Studiestøtte ved studier på Åland

Som nordisk statsborger får du vanligvis studiestøtte fra hjemlandet når du studerer på Åland. Hvis du har bodd på Åland i minst seks måneder, kan du søke om ålandsk studiestøtte. Det finnes også andre typer bidrag du kan få for å bo og studere på Åland.

Bruk din ålandske utdanning utenlands

Generelt kan du bruke din ålandske utdanning for å søke videreutdanninger og jobb i andre nordiske land.

Noen yrker og bransjer har imidlertid spesifikke krav som kan være ulike fra land til land. Alle nordiske land har også en rekke regulerte yrker som krever autorisasjon. Det gjelder spesielt utdanninger innenfor helsesektoren samt yrkesutdanninger.

Derfor bør du undersøke om den ålandske utdanningen du vurderer, gir kompetanse for jobben du vil ha i landet du vil bo i etter studiene.

Praktisk informasjon for deg som skal studere på Åland

Når du skal bo og studere på Åland, er det noen praktiske ting du bør tenke på. Under finner du nyttig informasjon i forbindelse med studier på Åland. Du kan også lese vår guide om å flytte til Åland.

Bolig

Du kan leie studentbolig gjennom Högskolan på Åland. Det finnes også private og kommunale boligselskaper som leier ut rom og leiligheter.

Flyttemelding og folkeregistrering

Hvis du skal bo og studere på Åland i over et år, må du melde flytting og folkeregistrere deg i Finland. For kortere perioder kan du trenge å melde midlertidig flytting. Husk å bestille ettersending av post til adressen din på Åland!

Sosial- og sykeforsikring

Hvis du kommer til Åland fra et annet nordisk land for å studere, anses oppholdet ditt på øya som regel for å være midlertidig. Da omfattes du av trygdesystemet i landet du bor i nå. Studenter fra alle nordiske land har rett til helsetjenester på Åland. Hvis du har europeisk helsetrygdkort, bør du ha det med deg når du skal studere på Åland.

Skatt

Hvis du skal jobbe ved siden av studiene, må du undersøke hvilket land du skal skatte i. Du betaler vanligvis skatt i landet der du jobber, og din sosialforsikring kan flyttes dit.

Forsikring

Du må ikke ha private forsikringer når du studerer på Åland, men reiseforsikring og innboforsikring kan være lurt å ha. Kontakt forsikringsselskapet ditt og sjekk om forsikringene dine er gyldige når du studerer på Åland, eller om du må tegne nye hos et ålandsk forsikringsselskap.

Bankkonto

Du kan som regel bruke de vanlige bankkortene dine på Åland. Hør med banken din hva som gjelder for nettopp deg. Du kan også åpne bankkonto med betalingskort lokalt på Åland, hvis du foretrekker det.

Kontroller at du har tilgang til alle innloggingsopplysninger, eventuelle kodebrikker og PIN-koder du trenger for å ordne ærender hos offentlige myndigheter i hjemlandet når du studerer på Åland.

Studentkort og studentrabatter

Ålands studerandekår (studentforening) samarbeider med det digitale studentkortet Frank, som er en app for studentrabatter.

Som student ved Högskolan på Åland kan du spise lunsj til rabattert pris. Du får også tilgang til et lunsjrom der du kostnadsfritt kan oppbevare, varme opp og spise medbrakt mat.

Utdanningsinstitusjonene på Åland kan hjelpe deg videre

Kontakt utdanningsinstitusjonen der du vil studere, for mer informasjon om å studere og ha et godt studentliv på Åland.

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om det ålandske utdanningssystemet, kan du kontakte Utbildning och Lärande hos Ålands landskapsregjering.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.