Karakterskalaer på Åland

Anteckningar
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Her finder du information om de karakterskalaer, der bruges på Åland.

Der er grundskoler i alle Ålands kommuner. Myndigheden Ålands gymnasium består af Ålands lyceum og Ålands erhvervsgymnasium. Högskolan på Åland tilbyder flere studieprogrammer, men ingen universitetsuddannelser.
 

Karakterskalaen i grundskolen på Åland

Elever på 1. og 2. klassetrin får en mundtlig vurdering. Fra og med 3. klassetrin får eleverne karakterer i alle fag. Karakterskalaen går fra 4 til 10, hvor 10 er udmærket, 9 rosværdig, 8 god, 7 tilfredsstillende, 6 forsvarlig, 5 svag og 4 ikke bestået. 

Karakterskalaer for uddannelser på gymnasialt niveau på Åland

I det teoretiske gymnasium, Ålands lyceum, bruges skalaen 4-10, hvoraf karaktererne 10-5 gives for en bestået prøve og 4 for en ikke-bestået. Studentereksamen bedømmes med karaktererne L, E, M, C, B, A og I. I er ikke bestået.

Ålands erhvervsgymnasium bruger en karakterskalaen 1-5, som er inddelt i tre trin. 5 gives for den rosværdige præstation, 4 og 3 for den gode og 2 og 1 for den tilfredsstillende.

Högskolan på Åland

Universiteter i Finland og Högskolan på Åland bruger
karakterskalaen 5-0, hvoraf 5-1 er beståede karakterer og 0 ikke bestået.

Omregning af nordiske karakterer til ålandske

Hvis du søger ind på en uddannelse på Åland på baggrund af et nordisk eksamensbevis, skal du ikke selv omregne dine nordiske karakterer til ålandske. 

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.