Guide: Studera på Åland

Studiemedel studerande
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du skall tänka på om du planerar att börja studera på Åland. Sidan skall även fungera som en checklista.

Utbildning

Utbildningssystemet på Åland består av förskola, grundskola, gymnasieutbildning, högskoleutbildning (yrkeshögskoleutbildning och kursverksamhet) samt folkhögskoleutbildning. Alla skolor som finns på Åland och information om dessa hittar du här på sidan Utbildningssystemet på Åland.

Nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning

Den nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning säkrar alla nordbors möjlighet att söka till en offentlig högskoleutbildning i ett annat nordiskt land på samma eller motsvarande villkor som landets egna invånare.

Ansökan och antagning

På Åland är det krav på svenska B1-nivå men nordiska elever är undantagna detta krav. I den samåländska elevantagningen kan du ansöka om studieplats till Ålands folkhögskola, Ålands lyceum och till Ålands yrkesgymnasium. Du kan läsa om ansökan och antagningskraven på Ålands Gymnasiums sida.

Ansökan och antagningskraven till Högskolan på Åland kan du läsa om och göra via länken nedan.

Svenska för inflyttade

För att bland annat förbereda dig för att studera vidare i en svenskspråkig skola erbjuder Medborgarinstitutet (Medis) språkkurser för personer med annat modersmål än svenska. Alla skolor på Åland är svenskspråkiga.

Betygsskalor på Åland

Här hittar du information om betygsskalor som används på Åland. Du kan läsa om Betygsskalan för grundskolan på Åland, för utbildningar på gymnasienivå på Åland, Ålands yrkesgymnasium, Högskolan på Åland, samt om omräkning av nordiska betyg till Åländska. Om du söker in på utbildningar på Åland med ett nordiskt betygsdokument behöver du inte själv räkna om dina nordiska betygsdokument till åländska.

Boende på Åland

Här kan du läsa om studentbostäder på Åland samt om bostadstillägg på Åland och kriterierna för att få ta del av det. Kom ihåg att göra din flyttningsanmälan i tid. Din flyttanmälan kan du göra en månad i förväg eller senast en vecka efter flyttningsdagen.

Studiestöd på Åland

Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier om du kommer till Åland för att studera. Du kan läsa om studiestödet som kan bestå av studiepenning, vuxenstudiepenning, bostadstillägg, försörjartillägg med mera. Åland har egen studiestödslagstiftning som påminner om den finländska. På Åland är det AMS som behandlar alla studiestödsärenden. Du måste uppfylla vissa villkor för att du ska vara ha rätt till studiestöd från Åland.

Om du ska arbeta vid sidan av studierna kan din socialförsäkring flyttas till det land där du arbetar. Läs mer på sidan Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Hälso- och sjukvård på Åland

Om du kommer till Åland från ett annat nordiskt land för att studera anses din vistelse i Åland i regel vara tillfällig. Då omfattas du av den sociala tryggheten i avreselandet. Studeranden från alla nordiska länder har rätt till landskapets hälsovårdstjänster på Åland.

Erkännande av utländsk examen på Åland

Här kan du läsa om hur du får din utländska examen erkänd på Åland. Du kan även läsa om validering på Åland.

Studerandekåren

Studerandekåren finns till för dig som studerar på Högskolan på Åland.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om det åländska utbildningssystemet kan du kontakta Utbildning och Lärande på Ålands landskapsregering

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.