Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Lähetetyt työntekijät

Utsendte arbeidstakere fra Finland

Verotus kun työskentelet Suomessa mutta asut toisessa Pohjoismaassa

Skatt når du jobber i Finland, men bor i et annet nordisk land

Rajatyöntekijän verotus Suomessa

Skatt for grensearbeidere i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort og skattemelding i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Innførsel av kjæledyr og husdyr til Finland

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Skatt når du bor i Finland, men jobber i et annet nordisk land

Opiskelijan verotus Suomessa

Skatt for studenter i Finland

Asunnon verotus Suomessa

Boligskatt i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.