Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Verot Suomessa

Skatt i Finland

Lähetetyt työntekijät

Utsendte arbeidstakere fra Finland

Tullisäännöt Suomessa

Tollregler i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Reise med hund eller katt til Finland

Omaisen kuolema Suomessa

Pårørendes død i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.