Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Grensearbeidere som bor i Finland

Her kan du lese om skatt og sosial sikkerhet for grensearbeidere som jobber i et annet land.

Lähetetyt työntekijät

Utsendte arbeidstakere fra Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeide i Finland og et annet land samtidig

Verotus kun työskentelet Suomessa mutta asut toisessa Pohjoismaassa

Skatt når du jobber i Finland, men bor i et annet nordisk land

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Skatt når du bor i Finland, men jobber i et annet nordisk land

Rajatyöntekijän verotus Suomessa

Skatt for grensearbeidere i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Når skal man betale skatt til Finland?

Eläkkeiden verotus

Skatt på pensjon i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.