Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Grensearbeidere som bor i Finland

Her kan du lese om skatt og sosial sikkerhet for grensearbeidere som jobber i et annet land.

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeide i Finland og et annet land samtidig

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Når skal man betale skatt til Finland?

Eläkkeiden verotus

Skatt på pensjon i Finland

Verot Suomessa

Skatt i Finland

Omaisen kuolema Suomessa

Pårørendes død i Finland

Tullisäännöt Suomessa

Tollregler i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Reise med hund eller katt til Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.