Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Skatt når du bor i Finland, men jobber i et annet nordisk land

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Når skal man betale skatt til Finland?

Opiskelijan verotus Suomessa

Skatt for studenter i Finland

Asunnon verotus Suomessa

Boligskatt i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Innførsel av kjæledyr og husdyr til Finland

Grensearbeidere som bor i Finland

Her kan du lese om skatt og sosial sikkerhet for grensearbeidere som jobber i et annet land.

Omaisen kuolema Suomessa

Pårørendes død i Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeid i Finland og et annet land samtidig

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.