Tull och skatt

Här hittar du information om tull- och skatteregler.

Gränsarbetare som bor i Finland

Här får du information om beskattning och social trygghet för gränsarbetare som arbetar i ett annat land.

Lähetetyt työntekijät

Utstationerade arbetstagare från Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeta samtidigt i Finland och ett annat land

Verotus kun työskentelet Suomessa mutta asut toisessa Pohjoismaassa

Skatt när du arbetar i Finland men bor i ett annat nordiskt land

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Beskattning när du bor i Finland men jobbar i ett annat nordiskt land

Rajatyöntekijän verotus Suomessa

Beskattning av gränsarbetare i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Eläkkeiden verotus

Beskattning av pensioner i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.