Tull och skatt

Här hittar du information om tull- och skatteregler.

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Beskattning när du bor i Finland men jobbar i ett annat nordiskt land

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Opiskelijan verotus Suomessa

Skatt för studerande i Finland

Asunnon verotus Suomessa

Beskattning av bostad i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Införsel av sällskaps- och husdjur till Finland

Gränsarbetare som bor i Finland

Här får du information om beskattning och social trygghet för gränsarbetare som arbetar i ett annat land.

Omaisen kuolema Suomessa

En anhörigs död i Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeta samtidigt i Finland och ett annat land

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.