Tull och skatt

Här hittar du information om tull- och skatteregler.

Lähetetyt työntekijät

Utstationerade arbetstagare från Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeta samtidigt i Finland och ett annat land

Verotus kun työskentelet Suomessa mutta asut toisessa Pohjoismaassa

Skatt när du arbetar i Finland men bor i ett annat nordiskt land

Rajatyöntekijän verotus Suomessa

Beskattning av gränsarbetare i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort och skattedeklaration i Finland

Omaisen kuolema Suomessa

En anhörigs död i Finland

Tullisäännöt Suomessa

Tullregler i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Införsel av sällskaps- och husdjur till Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.