Tull och skatt

Här hittar du information om tull- och skatteregler.

Gränsarbetare som bor i Finland

Här får du information om beskattning och social trygghet för gränsarbetare som arbetar i ett annat land.

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeta samtidigt i Finland och ett annat land

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

När ska man betala skatt i Finland?

Eläkkeiden verotus

Beskattning av pensioner i Finland

Verot Suomessa

Skatt i Finland

Omaisen kuolema Suomessa

En anhörigs död i Finland

Tullisäännöt Suomessa

Tullbestämmelser i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Resa med hund eller katt till Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.