Nám á háskólastigi í Finnlandi

Korkea-asteen koulutus Suomessa
Upplýsingar um bóknám og iðnnám á háskólastigi í Finnlandi og um Norræna samninginn um aðgang að æðri menntun.

Í Finnlandi er hægt að stunda nám á háskólastigi í bóklegum greinum og iðngreinum. Kennt er á finnsku, sænsku og ensku.

Sótt er um háskólanám á vefsvæðinu Opintopolku en þar eru einnig upplýsingar um námsframboð á öðrum skólastigum. Nánari upplýsingar um umsóknarferli eru á síðunni Að sækja um nám á háskólastigi í Finnlandi.

Iðnnám á háskólastigi

Finnskir iðnháskólar veita menntun í iðngreinum og fleiri greinum. Menntaskóla- eða iðnskólapróf veitir réttindi til náms við iðnháskóla. Sótt er um skólavist að vori eða hausti gegnum sameiginlegt umsóknakerfi og yfirleitt fara fram inntökupróf. Námsframboð er fjölbreyttara þegar sótt er um að vori.

Ríkisborgarar ESB/EES-landa og Sviss þurfa ekki að greiða skólagjöld í iðnnámi á háskólastigi. Borgarar annarra landa geta þurft að greiða skólagjöld.

Í flestum finnskum iðnháskólum er kennt á finnsku en í sumum skólum fer kennslan alfarið fram á sænsku. Einnig bjóða margir skólar námsleiðir á ensku. Skólar gera mismunandi kröfur um tungumálakunnáttu og er umsækjendum ráðlagt að kynna sér stefnu þess skóla sem sótt er um nám við.

Það tekur þrjú og hálft til fjögur og hálft ár að ljúka grunnnámi við iðnháskóla, að meðtöldu starfsnámi í eina önn. Til að fá inngöngu í framhaldsnám við iðnháskóla þarf nemandi að hafa lokið grunnnámi sem veitir réttindi til að stunda nám við viðkomandi deild og auk þess að hafa starfað á sínu sviði í að minnsta kosti þrjú ár. Það tekur eitt til eitt og hálft ár að ljúka framhaldsnámi við iðnháskóla, sé miðað við fullt nám.

 

Háskólanám

Hægt er að sækja um nám á finnsku og sænsku gegnum sameiginlegt umsóknakerfi finnsku háskólanna. Margar námsleiðir á meistarastigi, einkum þær enskumælandi, eru þó ekki inni í sameiginlega kerfinu heldur þarf að sækja um þær gegnum viðkomandi skóla. 

Viðmiðunartími til að ljúka grunnnámi í háskóla er þrjú ár en tvö ár til að ljúka meistaranámi. Grunn- og meistaranámi skal ljúka á samtals sjö árum að hámarki. Venjan er að nemendur ljúki fyrst grunnnámi og öðlist þannig réttindi til að stunda meistaranám við sömu deild. Að meistaranámi loknu er hægt að sækja um frekara framhaldsnám.

Háskólar eru ýmist ein- eða tvítyngdir (á finnsku og/eða sænsku). Eins er töluvert um kennslu og rannsóknir á ensku.

Ríkisborgarar ESB- og EES-landa, auk Sviss, þurfa ekki að greiða skólagjöld í háskólanámi. Borgarar annarra landa geta þurft að greiða skólagjöld. Nemendum á háskólastigi er skylt að tilheyra nemendafélagi og greiða félagsgjald.

Norræni samningurinn um æðri menntun

Norræni samningurinn um aðgang að æðri menntun tryggir öllum norrænum ríkisborgurum umsóknarrétt til náms við opinberar háskólastofnanir í öðrum norrænum löndum á sömu eða sambærilegum forsendum og heimamönnum. Samkvæmt samningnum geta finnskir háskólar viðurkennt nám sem lokið hefur verið í öðru norrænu landi sem hluta af finnskri háskólagráðu. Sá skóli sem sótt er um nám við leggur þá mat á fyrra nám umsækjanda. Það borgar sig að kanna með góðum fyrirvara hvaða fylgiskjala er krafist til að háskóli í Finnlandi geti viðurkennt menntun frá öðru norrænu landi.

Samband við yfirvöld
Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna