Lek

Lek

Full size version (1.89 MB) Hent
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Emneord
Friluftsliv
Kultur och underhållning
Kategorier
Idrott och sport
Barn och ungdomar
Välfärd och hälsa
Rettigheder

Under licens från Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bilden får användas fritt – dock inte för kommersiella ändamål – under förutsättning att bildkällan anges (t.ex. NN – norden.org).