Ingrid Z. Aanestad och Sunniva Sunde Krogseth

Ingrid Z. Aanestad och Sunniva Sunde Krogseth

Full size version (664.58 KB) Hent
Fotograf
Cato Lein / Johanne Nyborg
Emneord
Nordiska rådets priser
Barn- och ungdomslitteraturpriset
Rettigheder

Bilden får endast användas i samband med Nordiska rådets priser. Fotografens namn ska anges.