Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Danska medborgare bosatta i ett annat land fråntas rösträtt

En dansk medborgare som bosätter sig i ett annat land förlorar till att börja med sin rätt att rösta i val till danska Folketinget under den tid då hen är bosatt utanför Danmark. Dessa danska medborgare saknar samtidigt rösträtt på central nivå i det land de bor.

Information

Serienummer
14-052
Berørte lande
Danmark
Kategori
Övrigt
Status
Afskrevet
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej

Problemet är generellt, men upplevs ofta som orättvist av de danska medborgare som bosatt sig i exempelvis södra Sverige, men som fortfarande arbetar i Danmark. Denna grupp av danskar betalar skatt för sin inkomst i Danmark, men saknar inflytande över hur deras skattemedel används i Danmark. Detta anses av denna grupp att vara ett demokratiskt problem.

Eksempel

Johan och Camilla (danska medborgare) flyttade med sina barn till Limhamn utanför Malmö. Både Johan och Camilla behöll sina fasta anställningar i Köpenhamn.

I samband med senaste valet till Folketinget kontaktade Johan den danska valmyndigheten för att höra hur han skulle göra för att kunna rösta i valet. Han fick då veta att han inte längre hade rösträtt till Folketinget eftersom han hade flyttat från Danmark. Johan, som dagligen reser till Danmark och betalar skatt där, tyckte det var orimligt att inte få rösta i det land där han är medborgare, trots en fortsatt stark anknytning dit.

Hvem påvirkes af problemet/hvem er berørt

Danskar som bor i utlandet och inte omfattas av undantagsbestämmelserna i lagen om val till Folketinget § 2.

Personer, der har bevaret en særlig tilknytning til Danmark, kan søge om valgret. Det gælder f.eks. personer, der agter at vende tilbage inden for to år, midlertidigt er udsendt af en virksomhed eller myndighed i Danmark eller opholder sig i udlandet af uddannelsesmæssige eller helbredsmæssige årsager m.v.

Løsningsforslag

Gränshinderrådet har beslutat att avskriva hindret vid sitt möte den 21 juni 2021 eftersom det är inte sannolikt att den danska grundlagen kommer att forändras de närmaste åren. För närmare beskrivelse, se Gränshinderrådets verksamhetsrapport 2020-2021: https://pub.norden.org/politiknord2022-701/#91544. 

Sidst revideret af
Indenrigs- og Boligministeriet DK 14.11.2022