152. Linda Modig (Inlägg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
152
Person
Speaker role
Mittengruppen
Date

Fru president! Mittengruppen står självfallet bakom presidiets betänkande. Det är ett enigt presidium som står bakom det.

Redan i Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet, som vi tog positionen för i Stockholm för ett par år sedan, hade vi flera konkreta åtgärdsförslag om hur vi kan stärka oss mot hoten från cyberangrepp och hybridhot. Nu har vi också Bjarnasons rapport som ger ytterligare kraft och åtgärder i detta arbete. Därför känns det viktigt och självklart att stödja detta. Vi måste öka säkerheten mot cyberangrepp och hybridhot. Vi måste öka motståndskraften och vår robusthet mot cyberattacker.

Antagonisterna vill oss inte väl. Allt det vi håller kärt i Norden – vår livsstil, vår öppenhet, vår frihet, vår jämställdhet, vår jämlikhet, vår demokrati, vår rättsstatlighet och våra mänskliga rättigheter och friheter – allt vill antagonisterna ödelägga med sitt gift. Antagonisternas ärende är att så split, splittra vår gemenskap, ställa grupper och människor mot varandra, sprida oro, rädsla och tvivel, skada tilliten hos medborgarna och skapa en känsla av om man verkligen kan lita på staten, regeringen och myndigheterna och om vi ens kan lita på varandra. När de har lyckats med detta är det lätt att driva och sätta sin egen agenda, sprida sin desinformation och sätta sina narrativ i den kontexten.

Vänner! Det är tillsammans vi blir starka. Det är tillsammans vi gör varandra bättre. Det är tillsammans vi bekämpar de antagonistiska hoten mot vår demokrati, mot allt vi håller kärt. Stort tack, Konservativa gruppen!