362. Stein Erik Lauvås (Main speech)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
362
Speaker role
UVU
Date

Takk for det, president.

EUs regler for statsstøtte har gradvis fått større betydning, og de omfatter også etter hvert flere og flere områder for de nordiske land. En utredning gjort i Norge viser at reguleringen har blitt mer vidtrekkende, den griper også inn i områder som tradisjonelt er en del av den offentlige sektor i Norden, og den berører også i større grad skatte- og velferdspolitikken.

Det opprinnelige forslaget er framsatt av den sosialdemokratiske gruppa og ble presentert i Utvalget for vekst og utvikling våren 2020. Utvalget har som oppfølging stilt spørsmål til de nordiske lands regjeringer, og forslaget har blitt modifisert og endret noe i lys av de svarene vi fikk fra regjeringene.

Svaret fra regjeringene bekrefter at EU-kommisjonen har foretatt over 100 granskinger i Norden av forslag om statsstøtte, og over 20 av disse har havnet hos EU- og EØS-domstolen. Oversikten viser også at over 130 statsstøtterelaterte nasjonale domsmål har vært til stede de seneste 20 årene. Så statistikken indikerer at implementeringen av disse statsstøttereglene er komplekse, og samtlige nordiske land opplever også at det er ressurskrevende konflikter når man skal innføre reglene om statsstøtte.

Utvalget har derfor konkludert med at forslaget om at Nordisk ministerråd står for en gjennomgang av praktisering av statsstøttereglene i Norden, kan være av stor nytte for alle nordiske land for å unngå – i hvert fall så mye som mulig – framtidige konflikter om statsstøttereglene. Kanskje kan det også være med på å bidra til å klargjøre de ulike nordiske lands handlingsrom innenfor EU- og EØS-retten.

Så utvalget anbefaler at Nordisk råd godkjenner forslaget.