16.2.
Betænkning over medlemsförslag om estetiska injektioner och andra kirurgiska skönhetsingrepp, A 1903/UVN