EU-informationsgruppen

Den nordisk-baltisk-polske EU-informationsgruppe skal hovedsagelig følge op på EU's arbejde inden for arbejdsmarkedspolitik, arbejdsrelateret lovgivning og arbejdsmiljø.