117. Erkki Tuomioja (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
117
Speaker role
Præsidiet
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Å finska delegationens vägnar vill jag tacka utskottet för kunskap och kultur och presidiet för stödet till vårt förslag. Vi föreslår att de nordiska regeringarna påbörjar ett studentutbytesprogram riktat till vitryska studenter för åren 2023–2026 och att de tillsammans med Nordiska ministerrådet koordinerar genomförandet av programmet.

Förslaget lades fram före den ryska invasionen av Ukraina. Sedan dess har Belarus blivit Rysslands satellitland, där den demokratiska oppositionen har ännu mindre möjligheter att agera. Den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja och de oppositionsrepresentanter vi kunde träffa på toppmötet i Reykjavík uttrycker solidaritet med Ukraina och säger att de flesta människor i hennes hemland inte stöder detta krig.

Den politiska situationen i landet har länge varit svår. Mänskliga rättigheter kränks ständigt, och detta ingriper också studenter som har kritiserat regimen och som resultat av detta har förlorat sin studieplats.

Nordiska rådet har under många år ägnat särskild uppmärksamhet åt problemen med demokratiska utvecklingen i Vitryssland, och vi har haft många möten med den vitryska oppositionen. För att fortsätta detta i framtiden är ett tätare ungdomssamarbete och -utbyte centralt. Att stödja belarusiska studenter och ge dem möjligheter att fortsätta sina studier i Norden är ett konkret sätt att stödja dem och sända en viktig signal till omvärlden. Ett studentutbytesprogram för belarusiska studenter är ett viktigt och riktigt sätt att visa detta stöd.