120. Sebastian Tynkkynen (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
120
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Kunnioitettu herra presidentti! Lyhyesti: Myös Vapaa Pohjola tukee tätä ehdotusta valkovenäläisten opiskelijoitten opiskelijavaihdoksi 2023 – 2026.

Esitämme kuitenkin pienen huolen. Mehän olemme esimerkiksi pysäyttäneet Venäjän turistiliikenteen täysin, ja me olemme ottaneet huomioon turvallisuusnäkökulmat, sen, että Venäjä varmasti haluaa lähettää myös tänne Eurooppaan ihmisiä, jotka toimivat heidän hyväkseen.

Pitää muistaa se, että Valko-Venäjä tällä hetkellä on oikeastaan täysin Venäjän alaisuudessa ja Venäjä käyttää Valko-Venäjää hyväkseen. Siinä kohtaa, kun sitten opiskelijoita valitaan, olisi todella hyvä, että nämä turvallisuusnäkökulmat huomioidaan ja että me emme ole naiiveja, vaan otamme tänne sitten sellaisia ihmisiä, jotka kuuluvat tähän demokratialiikkeeseen ja joita voimme aidosti tukea.

Eli evästyksenä totean, että turvallisuushuoli Venäjän vallankäytön suhteen on otettava huomioon myös tässä opiskelijavaihtokysymyksessä.

Mutta näillä sanoilla: Vapaa Pohjola tukee tätä jäsenehdotusta.

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade herr president! Kort sagt: Även Nordisk Frihet stödjer detta förslag till utbyte av studerande för vitryska studerande 2023–2026.

Vi är dock lite bekymrade. Vi har ju till exempel helt stoppat turisttrafiken från Ryssland och vi har tagit hänsyn till säkerhetsaspekterna, det faktum att Ryssland säkert också vill skicka människor som arbetar för landet till Europa.

Vi får inte glömma att Vitryssland för närvarande egentligen är helt underställt Ryssland och att Ryssland utnyttjar Vitryssland. När det gäller antagningen av studerande är det mycket viktigt att beakta dessa säkerhetsaspekter och att inte vara naiva, utan bara släppa in människor som hör till den demokratiska rörelsen och som vi faktiskt kan stödja.

Jag vill alltså konstatera att oron över denna säkerhetsaspekt av Rysslands maktutövning måste beaktas också när det gäller utbytet av studerande.

Men med dessa ord: Nordisk Frihet stödjer detta medlemsförslag.