134. Anders Adlercreutz (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
134
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Ärade president! Ungdomens nordiska råd avslutade med en mycket relevant fråga som är värd att diskutera. Vi har diskuterat säkerhet här på ett brett plan. Det handlar ju inte bara om försvar utan om att ha en allmän beredskap, försörjningssäkerhet, om ett samspel mellan olika sektorer i samhället – det är välkommet.

Om vi tänker på resiliens i ett längre perspektiv så handlar det om att upprätthålla en demokrati, en rättsstat, ett öppet jämställt samhälle, transparens. Och det är skäl att märka vilka punkter rysk påverkan försöker rikta sig mot: man har använt sig av de populistiska rörelserna i Europa, man har försökt underminera demokratin, man har försökt underminera rättsstaten, det här är en fråga. Genom att värna om de här så värnar vi om vår resiliens i ett längre perspektiv.

Men nu har vi krig i Ukraina. Om man erhindrar sig diskussionen som gick i olika parlament i Norden i slutet av februari så har vi tagit hemskt långa steg därifrån, inte bara beträffande Natomedlemskap utan också med tanke på den assistans som vi upplever att vi kan ge. Vi lever i en helt annan verklighet. Men det är också klart att Ukraina klarar sig enbart med vår hjälp. I USA kommer man att ha mellanval nästa vecka. Det är skäl att vara lite orolig för hur det går med tanke på hjälpen till Ukraina. Jag tror att vi alla måste vara beredda på att öka vår hjälp. De baltiska staterna har hjälpt Ukraina med stora insatser om man jämför insatserna i förhållande till deras bruttonationalprodukt. Vi nordiska länder har också hjälpt, men vi kanske kunde höja på nivån, i synnerhet med tanke på att ansvaret för Europas del kanske kommer att vara tyngre i framtiden.

Det här kriget kräver materiella resurser. Det kräver en industriell kapacitet. På vilken nivå har ni diskuterat ett ökat försvarsproduktionssamarbete? Hur upplever ni att de nordiska länderna kunde bistå med ännu konkretare hjälp för att hjälpa Ukraina att klara sig? Om man tänker på det nordiska samarbetet, Nordefco har ju varit en enormt viktig komponent, men kunde man inte utöka Nordefco med en parlamentarisk dimension, att vi också skulle ha samarbete inom Nordefco parlamenten emellan?