137. May Britt Lagesen (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
137
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

I Heimskringla, skrevet av Snorre Sturlason, kan vi lese om Olav Haraldsson. Han var konge i Norge og er mest kjent for å ha kristnet Norge. I 1030 reiste Olav Haraldsson forbi her som vi sitter i dag, via Värmland i Sverige og tilbake til Norge og Trøndelag. Der døde han i slaget ved Stiklestad. Senere ble han utropt til helgen og er nå bedre kjent som Sankt Olav.

Mange mennesker har over århundrer fulgt i Sankt Olavs spor og gått pilegrimsvandringen til Nidaros. I dag finnes det flere ulike pilegrimsruter som går på tvers av landegrenser i hele Norden. Denne felles historien og kulturarven binder Norden sammen. Mange mennesker i ulik alder synes pilegrimsvandringer er en god måte å oppleve de nordiske landene på. For når man gjør en pilegrimsvandring, kommer man nær historien, kulturen og naturen. Pilegrimsvandringer er nemlig en bærekraftig form for kulturturisme og næring.

Vi i Den sosialdemokratiske gruppen mener det er på tide å gjøre en nordisk innsats for å løfte pilegrimsvandringer i Norden. Det vil kunne løfte samarbeidet på tvers av de nordiske landene, styrke kunst, kultur og næringer og bidra til vår felles visjon om et bærekraftig og integrert Norden. Det er derfor en stor glede for meg her i dag å legge fram medlemsforslaget om felles nordisk pilegrimsvandring.