138. Kathrine Kleveland (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
138
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Stadig flere travle og moderne mennesker velger å sette av tid til ulike former for pilegrimsreiser. Pilegrimsvandring er en sunn og miljøvennlig måte å nærme seg gammel og historisk viktig nordisk kulturarv på. Siden pilegrimsledene strekker seg over de nordiske grensene, er det en god nordisk oppgave å hjelpe de nordiske landene med å rette oppmerksomheten mot dem og samarbeide.

Som beskrevet i medlemsforslaget er samarbeidet om pilegrimsledene allerede startet. Men det er mer å gjøre og mange muligheter. Turismen kommer seg sakte etter koronaen, men trenger flere ben å stå på, ikke minst utenfor de større byene.

Det nordiske kulturbudsjettet er begrenset, det vet vi altfor godt, men samtidig er det viktig at Nordisk råd kan delta og bidra til nordisk samarbeid. Derfor mener Midtengruppen at dette er et forslag vi er innstilt på å støtte og utrede nærmere.