143. Aron Emilsson (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
143
Person
Speaker role
Udvalget for Kultur og Uddannelses talsperson
Date

Fru president, nordiska vänner och kollegor! Jag vill å utskottets vägnar börja med att tacka statsrådet för en bra redogörelse och för hur arbetet med målen i språkdeklarationen ser ut och följs upp. 

Rapporten visar på allt det goda arbete som görs både på nordisk nivå och nationellt i språksamarbetet. Utskottet vill särskilt framhålla arbetet som görs via webbplatsen Norden i skolan, som bidrar till att elever i hela Norden får ökad kunskap om nordisk historia, kultur och språk. Det är också positivt att minoritetsspråkens ställning har stärkts, liksom att frågan om parallellspråk är het och i fokus - att engelska inte blir det långsiktigt dominerande språket på våra universitet. 

Ett av målen i den nordiska språkdeklarationen är att alla nordbor ska kunna kommunicera med varandra i första hand på ett skandinaviskt språk. För att uppnå det målet bör bland annat grannspråksundervisningen stärkas. Nordens samhällsbärande språk bör vara väl synliga i det offentliga rummet och i livet, och tillgänglighet till böcker på Nordens samhällsbärande språk bör uppmuntras. Likaså måste film- och tv-samarbetet vara starkt.

Det är dock svårt att från årets redogörelse bilda sig en uppfattning kring om de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland har kommit närmare målet. Den senaste stora rapporten om nordisk språkförståelse från 2005, Håller språket ihop Norden?, visar på en tillbakagång för språkförståelsen. Utskottet för kunskap och kultur har diskuterat om det finns behov av en ny stor undersökning för att se hur språkförståelsen har utvecklats under de senaste decennierna och vilka behov som faktiskt föreligger av att skärpa insatserna för att stärka språkförståelsen.  

Utskottet ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med ministerrådet för att stärka den nordiska språkförståelsen. Trender och tendenser visar att det arbetet är mer angeläget än på mycket, mycket länge.