146. Freddy André Øvstegård (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
146
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jeg vil takke Konservativ gruppe for å ha fremmet dette forslaget og med det reist et viktig tema. Grensehindre for handel i Norden er rett i kjernen av det Nordisk råd jobber med. Det handler jo om å kunne bevege seg, jobbe og drive med økonomisk virksomhet på tvers av de nordiske grensene. Vi vet også at næringsliv i Norden vil stå sterkere om vi kan operere fritt i hele regionen.

Så er det også noen utfordringer i forslaget. For det første har vel Konservativ gruppe valgt å ha to forslag som kun refererer til bakgrunnstekst i stedet for å ha innholdet som vedtakspunkter, og i bakgrunnen er det en lang liste med fem omfattende punkter som er det egentlige forslaget. Blant disse fem forslagene er det gode tiltak, som å styrke Solvit-samarbeidet samt å arbeide for nordiske standarder, men det er også en del forslag som bl.a. handler om EU, som det er forskjellig syn på i Norden. Det gjelder kanskje særlig EUs tjenestedirektiv, som nevnes her.

Men jeg tror at utvalget for vekst og utvikling kan gjøre en nyttig behandling av dette forslaget.