150. Veronika Honkasalo (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
150
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Puheenjohtaja! Tämän vuoden aikana keskustelu puolustuksesta on ymmärrettävästi lisääntynyt, mutta samaan aikaan pitää pitää huolestuttavana sitä, että keskustelu on myös hyvin militarisoitunut. Pidän todella huolestuttavana myös näitä puheenvuoroja täällä edellä siitä, että periaatteessa kannatetaan ydinaseettomuutta mutta sitten mitään konkreettisia toimia tämän eteen ei haluta tehdä. En kerta kaikkiaan voi ymmärtää sitä, että ei olla valmiita esimerkiksi allekirjoittamaan ydinasekieltosopimusta tai tekemään niitä konkreettisia toimia.

Suomessa tämä keskustelu on ollut vilkasta, niin kuin tässä jo viitattiin aikaisemmin, ja itseänikin huolestuttaa se ilmapiiri, jossa yhtäkkiä nähdäänkin, että ydinaseet Pohjoismaissa olisivat ihan ok. Suomessa on tällä hetkellä olemassa lainsäädäntö, joka kieltää ydinaseiden tuomisen Suomen maaperälle. Se kuuluu näin: "Ydinräjähteiden maahantuonti samoin kuin niiden valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen Suomessa on kielletty". Tämä on todella yksiselitteistä.

Haluaisin kuulla, että jos ei sovi se, että ydinasekieltosopimus allekirjoitetaan, eikä ydinaseriisuntaa haluta tehdä, niin mitkä ovat sitten ne konkreettiset keinot tosiasiassa.

 

Skandinavisk oversettelse

Ordförande! Under årets lopp har vi förståeligt nog diskuterat försvaret i ökande grad, men samtidigt är det oroväckande att debatten är mycket militariserad. Jag är också mycket oroad över de föregående inläggen om att man i princip stödjer kärnvapenfriheten men ändå inte vill vidta några konkreta åtgärder för den. Jag kan helt enkelt inte förstå att man inte är beredd att till exempel underteckna fördraget om icke-spridning av kärnvapen eller vidta några konkreta åtgärder.

I Finland har denna debatt som sagt varit livlig, och även jag är oroad över den atmosfär där man plötsligt tycker att kärnvapen i Norden vore helt ok. I Finland finns det lagstiftning som förbjuder att kärnvapen förs in på finskt territorium. Den lyder som följer: ”Det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och spränga sådana.” Det här är mycket entydigt.

Jag skulle vilja höra vilka konkreta medel vi har, om vi inte vill underteckna fördraget om icke-spridning av kärnvapen och inte vill ha kärnvapennedrustning.