159. Stein Erik Lauvås (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
159
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Til det forslaget som Nordisk frihet framsetter, er det klart viktig at vi sørger for at våre innbyggere og vårt næringsliv i Norden får stabil og god tilgang på strøm. Da er svaret å bygge ut mer energi i Norden, mer ren, fornybar energi i Norden. Det er det som er svaret på utfordringene. Da må vi gjerne diskutere hvordan vi sammen i de nordiske land kan sørge for å utvikle ny teknolog og andre måter å samarbeide på som kan sørge for at vi får den tilgangen på elektrisk kraft så raskt som mulig.

Jeg er heller ikke overbevist om at det forslaget som Nordisk frihet her framsetter, er det som på en måte er løsningen på energikrisen.

Til slutt merker jeg meg at Nordisk frihet er veldig tydelig på at grunnen til at vi står i en energikrise i Norden og Europa, ene og alene er den ideologisk fargede energipolitikken. Jeg registrerer at Nordisk frihet ikke anser at det er Russland og Putins angrepskrig mot Ukraina som er en stor del av årsaken til at vi har de energiprisene vi har, og at Russland og Putin har stengt tilgangen til energi for Europa. Det har Nordisk frihet glemt å nevne. Det synes jeg er trist å registrere.