16. Katrín Jakobsdóttir (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
16
Talerrolle
Islands statsminister
Dato

Við Íslendingar eigum nú mikla sögu af því að geyma fé í skattaskjólum svo að ég sé heiðarleg með það. En við höfum líka breytt gríðarlega okkar laga- og regluverki í kringum þau mál og auka alþjóðlegt samstarf á því sviði þannig að ég er mjög bjartsýn á að við séum að breyta því. En af því að norrænt samstarf er nefnt sérstaklega þá hef ég mjög mikla trú á því að þetta fólk hér geti skipt sköpum við að takast á við þessar stóru áskoranir eins og loftslagsvána. Ég held að Norðurlöndin geti gert miklu meira saman en hvert í sínu lagi. Markmið okkar eru mjög sambærileg þó að þau séu ekki nákvæmlega eins vegna þess að við byggjum á sömu gildum, lýðræðislegum gildum og þeim gildum að velferð fólksins þurfi alltaf að vera undir þegar við tölum um umhverfismál. Ég held við getum lært mikið hvert af öðru og það höfum við svo sannarlega gert í þeim málum sem hér voru nefnd.

Skandinavisk oversættelse:

Vi islændinge har vores egen store fortælling om at skjule penge i skatteparadiser, for nu at have det på det rene. Men vi har også foretaget grundlæggende ændringer af vores love og regelværk på dette område, samt øget det internationale samarbejde på dette område. Derfor er jeg meget optimistiske i forhold til, at vi er godt i gang med at ændre på dette. Men fordi man nu nævner nordisk samarbejde eksplicit, så har jeg stor tiltro til, at de tilstedeværende mennesker kan spille en afgørende rolle i kampen mod de store udfordringer som klimakrisen. Jeg mener, at Norden kan gennemføre meget mere i fællesskab end hvert land for sig. Vores mål ligner meget hinandens selv om de ikke er identiske. Grunden er, at vi bygger på samme værdier, demokratiske værdier og at vi altid tager hensyn til befolkningens velfærd, når vi diskuterer miljø. Jeg mener, vi kan lære meget af hinanden, og det har vi sandelig gjort på de områder, som er blevet nævnt her.