172. Juhana Vartiainen (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
172
Talerrolle
Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens talesperson
Dato

Ärade fru president! Tack för redogörelsen. Stort tack till ministerrådet för detta initiativ. Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt och många högaktuella frågor tas upp i detta Future of Work-projekt. För att nu inte allt ska verka så honungslent här i salen väljer jag att å mina utskotts vägnar leka lite djävulens advokat och peka särskilt på problem som vi som parlamentariker, medborgare eller utskottet som helhet har stött på från en tid till annan. För det första: behovet av livslångt lärande är vi alla överens om, men hur tänker ministrarna arbeta för att även det privata näringslivet utvecklar och finansierar detta? Vi har inte kommit långt i detta i något land i vårt nordiska paradis. För det andra: människor ska även i framtiden kunna utbilda sig och arbeta utanför universitetsstäderna, dit de kunnigaste och välutbildade både migranter och infödda alltid riktar sig. BBC har utvecklat ett digitalt utbildningssystem online, men i Norden saknas det något motsvarande. Jobbar arbetsmarknadsministrarna intensivt tillsammas med utbildningsministrarna för att möjliggöra utbildning och arbete i alla nordiska regioner, geografier, även glesbygden?