187. (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
187
Ekstern taler
Olga Epifanova
Talerrolle
Vice Speaker of the State Duma
Dato

Ärade kollegor! Utan tvekan är samarbetet mellan våra länder av ytterst stor betydelse för bevarandet av Norden och säkrandet av regionens hållbara utveckling. Alla former av internationellt samarbete är viktiga – mellan regeringar, mellan regioner, mellan parlament, mellan journalister och så vidare.

Den ryska parten konstaterar med tillfredställelse att samarbetet med de nordiska grannarna inom våra regionala ramar har utvecklats i olika samverkansformer. Dessa kan mycket väl utgöra exempel på framgångsrika samarbetsmodeller för andra länder. Det parlamentariska samarbetet är ett mycket nyttigt instrument för att bevara den nordisk-baltiska regionen som en zon av förtroende, stabilitet och grannsämja.

Olika forum för samverkan fungerar väldigt framgångsrikt; det är Nordiska rådet, Parlamentariska Östersjökonferensen, Barentskonferensen, Nordliga dimensionen och den arktiska parlamentariska konferensen. Vi arbetar mycket aktivt med dessa frågor, vilket bidrar till vår samverkan. Till exempel kan nämnas sådana aktiviteter som de nordiska ländernas vecka, som regelbundet genomförs i den nordvästra federala kretsen.

Vi anser att samarbetet i norra Europa har stor betydelse för frågor av hållbar, saklig och meningsfull karaktär.