190. Pyry Niemi (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
190
Person
Speaker role
Vice President of BSPC
Date

Thank you, Madam President. Now I am speaking English, president Wallmark. In my capacity as Vice President of the Baltic Sea Parliamentary Conference, I bring the warmest greetings from the BSPC to the Nordic Council meeting. From the very beginning of our activities, we have linked through extremely close cooperation. Moreover, we have common issues on which we sent an urgent need for governments to step up action.

Our annual conference took place two months ago in Oslo, under the heading Clean Oceans and the Future of Working Life. In our current resolution we have paid particular attention to urgent measures in the speedy implementation of the 2030 Agenda of the UN. We have also discussed the future of working life and implemented back-to-back with our annual conference, and, together with the Council of the Baltic Sea States, had a high level of ministerial meetings of the labour ministers from the whole Baltic Sea area.

I quote: We must as early as possible meet the considerable challenges with regard to ageing populations, the new requirements on labour market and skills and qualifications, as well as digitalization and further technological developments. The issues of migration and integration also pose a tremendous challenge to countries in the Baltic Sea region.

The BSPC working group on this issue under the chairmanship of the President of the Nordic Council, Hans Wallmark, will present its final report at our next conference in 2020, in Vilnius. Ladies and gentlemen, the priority issues for the BSPC during the current Lithuanian presidency in 2018-2019, are innovation drift by science and technology as well as improving in digital cooperation.

After the annual conference from the 22nd to the 25th of August in Vilnius, the Baltic Sea Parliamentary Conference will take place in August 2021 here in Stockholm, in this very Plenary Hall.

Thank you for a great cooperation, and warm greetings from the BSPC.

 

Skandinavisk oversættelse:

Tack, fru president. - Nu ska jag tala engelska, president Wallmark. - I egenskap av vice ordförande för Parlamentariska Östersjökonferensen BSPC framför jag dess varma hälsningar till Nordiska rådets session. Allt sedan början av vår verksamhet har vi haft ett mycket nära samarbete. Vi har också gemensamma angelägenheter som vi bett regeringarna ta i tu med i brådskande ordning.

Vår årliga konferens ägde rum för två månader sedan i Oslo under rubriken ”Rena hav och framtidens arbetsliv”. I vår senaste resolution har vi framför allt betonat brådskande åtgärder för ett snabbt genomförande av FN:s Agenda 2030. Vi har också diskuterat framtidens arbetsliv och, i samband med vår årliga konferens och tillsammans med Östersjörådet, hållit ministermöten på hög nivå mellan arbetsmarknadsministrarna från hela Östersjöområdet.

Jag citerar: "Vi måste så tidigt som möjligt möta de stora utmaningarna i fråga om den åldrande befolkningen, nya krav på arbetsmarknaden och kompetens och kvalifikationer samt digitaliseringen och övrig teknisk utveckling. Migration och integration utgör också en enorm utmaning för länderna i Östersjöområdet."

BSPC:s arbetsgrupp för migration och integration kommer under ledning av Nordiska rådets president, Hans Wallmark, att lägga fram sin rapport vid nästa konferens i Vilnius 2020. Mina damer och herrar, BSPC:s prioriteringar under det nuvarande litauiska ordförandeskapet 2018–2019 är innovation inom vetenskap och teknik samt en förbättring av det digitala samarbetet.

Efter den årliga konferensen den 22–25 augusti i Vilnius kommer Parlamentariska Östersjökonferensen att sammanträda här i Stockholm i augusti 2021, i denna plenisal.

Tack för ett utmärkt samarbete och varma hälsningar från BSPC.