191. (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
191
Ekstern taler
Margareta Cederfeldt
Talerrolle
Vice President of OSCE PA
Dato

Parlamentskollegor, ärade gäster och deltagare och herr ordförande Wallmark! Det är med stor glädje jag står här i dag som svensk riksdagsledamot och representant för OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas parlamentariska församling. Jag vill gratulera er till en framgångsrik session, och jag vill också säga att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas parlamentariska församling, OSSE-PF, består av 57 medlemsländer från Mongoliet i öster till USA och Kanada i väster. Vi arbetar med flera av de frågor som också ni har, och jag kan med stor glädje konstatera att vi har beröringspunkter när det handlar om demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och, förstås, fred, säkerhet och utveckling för regionens bästa.

Jag vill också understryka frågan om miljö. Miljöfrågorna står högt på er agenda, och det gör de också för oss. Vi har inom OSSE:s parlamentariska församling alldeles nyligen avlagt ett besök på Svalbard. I samband med detta utsågs också Torill Eidsheim, ledamot i det norska Stortinget, till särskild representant för miljöfrågor.

Med detta vill jag säga att jag hoppas på ett fortsatt gott, och gärna utvecklat, samarbete med Nordiska rådet. Inom OSSE:s parlamentariska församling ser vi ett behov av samarbete just därför att vad som sker i den arktiska regionen är av betydelse för oss men också för resten av världen. Vad vi behöver mer av är samarbete. Vi kan förstärka varandras arbete, vi kan komplettera varandra och vi kan samarbeta.

Med detta önskar jag en fortsatt givande session!