197. Frank Bakke-Jensen (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
197
Speaker role
Norges forsvarsminister
Date

En av de felles egenskapene ved de nordiske demokratiene, en av styrkene våre, er at innbyggerne våre har tillit til det vi holder på med. Når det gjelder cyber, påvirkningsoperasjoner, forsøkene på å intervenere i valg, som vi har sett mange eksempler på, så har vi mange gode, felles verktøy. Det er å opprettholde den tilliten til det demokratiske systemet. Å holde på menneskerettene, frihet til å uttrykke seg, høyt kunnskapsnivå, likhet og frihet til å skrive, lese og si det man vil, er den store styrken.

Derfor er det også ganske mange rapporter om hybrid, om cyber og om påvirkningsoperasjoner som sier at i dette lille hjørnet av verden er vi egentlig veldig godt forspent. Det tenker jeg vi skal ta vare på. Vi samarbeider mye om det, for veldig mye av forsvarsarbeidet i så måte handler om utveksling av informasjon. Når vi oppdager noe i et land, er vi åpne om det til de andre landene. Vi utveksler veldig mye informasjon om de påvirkningsoperasjonene som vi ser foregår. Det er den beste måten å forsvare de tingene på.

Så til det med felles styrker. Vi har gjort forsøk på noen felles prosjekter. For FN har vi bl.a. en leir i Mali, der vi holder leiren, og så har de nordiske landene vekslet på å være der med fraktfly. Vi har et forsøk på et nordisk treningsteam der vi sammen skal kunne reise ut og trene andre styrker. Når det gjelder kystvaktdelen, er Kystvakten for oss veldig stor, og den er ikke bare en militær, men også en sivil kapasitet i Norge, så på stående fot vet jeg ikke riktig om jeg kan svare på om det skal være noe, men jeg tror ethvert nordisk initiativ skal behandles seriøst og behandles i alle de nordiske land. Så skal vi huske at et sånt initiativ må tas ned gjennom de forskjellige regjeringer og gjennom de forskjellige parlamentene for at det skal kunne bli noe fruktbart.