204. Juho Eerola (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
204
Person
Talerrolle
Nordisk Friheds talsperson
Dato

Ärade president! Historian aikana yhteinen puolustuspolitiikka on ollut aihe, josta Pohjoismaiden neuvostossa ei ole ollut oikein lupa puhua. Nykyisin tilanne kuitenkin onneksi on toinen, ja on oikeastaan niin, että kaikkein mielenkiintoisimmat keskustelut täällä käydään juuri puolustus- ja/tai turvallisuuspolitiikkaan liittyen.

Kuten on moneen kertaan todettu, osa Pohjoismaista on Naton jäseniä ja osa ei. Niissä maissa, jotka eivät kuulu Natoon, käydään aika ajoin tiukkaakin keskustelua siitä, pitäisikö Natoon liittyä vai eikö pitäisi. Nato-jäsenyyttä kannattavat tahot perustelevat näkemystään usein Venäjällä, kun taas sitten Natoa vastustavat näkevät, että juurikin Venäjän tähden Natoon ei tulisi liittyä. Kuitenkin myös ne maat, jotka eivät kuulu Natoon, eli Suomi ja Ruotsi, harjoittelevat tiiviisti Natoon kuuluvien Pohjoismaiden ja muidenkin Nato-jäsenmaiden kanssa.

Puolustusyhteistyötä Pohjoismaiden välillä on kuitenkin syytä tiivistää muutenkin kuin vain Nato-harjoitusten yhteydessä. Kuten Vapaa Pohjola on jäsenehdotuksessaan aiemmin esittänyt, tulisi reserviläistoimintaa maidemme välillä kehittää. Samoin puolustusvälinehankinnoissa on löydettävä synergiaetuja. Ehdotuksemme mukaisesti tarvittaisiin myös yhteistä lentokalustoa, mikä voisi auttaa sen kaltaisissa tilanteissa, joita viime kesänä nähtiin erityisesti Ruotsissa, kun lukuisat tulipalot piinasivat maata useiden viikkojen ajan. Ja nyt puhun siis ensisijaisesti metsäpaloista enkä niinkään autopaloista, joka toki sekin on turvallisuuspoliittinen haaste.

Mutta kysymys ministerille lähinnä reserviläistoiminnasta: olisiko siinä jotain, mitä voisi kehittää enemmän maidemme välillä?

 

Skandinavisk oversættelse:

Ärade president! Under historiens gång har en gemensam försvarspolitik varit något man inte riktigt fått diskutera i Nordiska rådet. Lyckligtvis är situationen i dag en annan, och egentligen handlar de mest intressanta diskussionerna här om just försvars- och/eller säkerhetspolitik.

Som sagt är en del av de nordiska länderna medlemmar i Nato medan andra inte är det. I de länder som inte hör till Nato debatterar man tidvis häftigt huruvida man borde gå med i Nato eller inte. Natoanhängarna motiverar ofta sin åsikt med Ryssland medan Natomotståndarna i sin tur anser att man just på grund av Ryssland inte borde gå med i Nato. Trots det deltar de länder som inte hör till Nato, det vill säga Finland och Sverige, flitigt i övningar med de nordiska Natomedlemmarna och även andra Natoländer.

Vi borde emellertid stärka försvarssamarbetet mellan de nordiska länderna också utanför Natoövningarna. Nordisk frihet har i sitt medlemsförslag tidigare föreslagit ett stärkt reservistsamarbete våra länder emellan. Vi borde också eftersträva synergieffekter i anskaffningen av försvarsmateriel. Vi föreslår också en gemensam brandflygsflotta, vilket kunde hjälpa i den typ av situationer som vi såg i somras speciellt i Sverige, då ett stort antal bränder pinade landet i flera veckors tid. Och nu talar jag alltså främst om skogsbränder och inte bilbränder, vilka för all del också är en säkerhetspolitisk utmaning.

Men en fråga till ministern främst om reservistverksamheten: är det någonting där vi kunde utveckla samarbetet mellan våra länder?