205. Frank Bakke-Jensen (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
205
Talerrolle
Norges forsvarsminister
Dato

Det samarbeides også en god del om reservistdelen. Innen heimevern er det samarbeid over grensene, innen materiellanskaffelse er det samarbeid over grensene, og vi har nå et felles uniformsprosjekt. Men kanskje det aller viktigste vi gjør på dette feltet, er at vi er åpne om erfaringsutveksling. Vi hjelper hverandre og evaluerer når ting har skjedd. Vi deler kunnskap om hvordan vi har hanskes med forskjellige kriser. Det er en stor og verdifull del av det nordiske samarbeidet.

Når det nevnes skogbranner og fly: Det gjøres nå en felles evaluering hvor vi kan lære av hverandre om typer fly, hvordan man setter dem inn, og om typer operasjoner.

Som jeg sa til å begynne med, er det et ganske omfattende arbeid også når det gjelder mobiliseringshæren, der man deltar i forskjellige øvelser over grensene.